Šubljeva in Šolska ulica - vzdrževalna dela na vodovodu

Šubljeva ulica

Konec junija so se pričela dela na Šubljevi ulici, kjer bo obnovljen glavni vodovod v dolžini 270 m in 29 hišnih priključkov. Istočasno bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 28. 8. 2018.
Šolska ulica
 
V času poletnih počitnic so je začela tudi rekonstrukcijska Šolske ulice, kjer bo obnovljen glavni vodovodov v dolžini 273 m. Vzrok za obnovo vodovoda je dotrajanost in prilagoditev trase vodovoda načrtovani gradnji Večnamenske športne dvorane Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena do 28. avgusta 2018, tako da bo cestišče »pripravljena za novo šolsko leto«.
Janševa ulica
 
V letu 2018 se načrtuje tudi obnova vodovoda na Janševi ulici, obnovljen bo glavni vod v dolžini 280 m in 25 hišnih priključkov. Sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije.