Svečano odkritje spomenika NOB v Loki pri Mengšu

Spomenik, ki je nadomestil spominsko ploščo, stoji v spomin na tragičen dogodek februarja 1944, ko sta partizana Ivan Dolinšek in Jože Karenin tam padla v zasedo in ob tem izgubila življenje. Za postavitev spomenika gre velika zahvala županu Francu Jeriču in občinski upravi, ki je vodila postopke umestitve v prostor, sodelovanje z Zavodom za kulturno dediščino, oblikovanje spomenika in zagotovila sredstva v proračunu občine.
 
Slavnostni govornik je bil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar. Spomenik smo odkrili in položili venec podžupan Ropotar, Marjanca Lavrič in podpisani Mirjan Trampuž. V kulturnem programu sta sodelovala recitatorka Kaja Ručigaj in Mengeška veteranska godba. Slovesnosti so se poleg občanov in sorodnikov padlih s prapori udeležile tudi delegacije Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mengeš, društva Sever in Gasilskega društva Loka pri Mengšu.
 
Vsem, ki so prispevali k postavitvi in k svečanemu odkritju spomenika se za njihov trud najlepše zahvaljujem.
 
Mirjan Trampuž
Fotografije: Irena Trampuž