SVEČANOSTI OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

V sredo, 31. oktobra 2012, je bila ob 10. uri svečanost ob dnevu spomina na mrtve, ki so umrli v vojni ali zaradi vojne, pri spomeniku padlim v NOB v Loki pri Mengšu. Nastopili so KD Mengeška godba, Moški komorni zbor Mengeški zvon, Miha Jerič iz KD Antona Lobode Loka pri Mengšu, kot slavnostni govornik pa je nastopil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar. Na svečanosti so bili, s svojim praporom in člani, prisotni tudi gasilci iz PGD Loka pri Mengšu, Zveza veteranov vojne za Slovenijo Mengeš in Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije - sekcija Mengeš.
 
Ob 11. uri pa je bila svečanost ob dnevu spomina na mrtve tudi pri spomeniku talcem na Zalokah v Mengšu. Tudi tukaj so nastopili Mengeška godba, Moški komorni zbor Mengeški zvon in kot slavnostni govornik podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar. Sodelovale pa so še učenke Osnovne šole Mengeš, člani društva tabornikov RUP Mengeš, gasilci iz Mengša in Topol, Zveza veteranov vojne za Slovenijo Mengeš in združenje borcev za vrednote NOB Slovenije - sekcija Mengeš.
 
Tekst in foto: Občina Mengeš