Svetovni pobudi World Cleanup Day 2018 in slovenski akciji ŠE ZADNJIČ se je pridružila tudi Občina Mengeš

Vse občane in občanke vabimo, da se nam v vseslovenski čistilni akciji ŠE ZADNJIČ v soboto, 15. septembra 2018, ob 9. uri pridružijo na parkirišču pred objektom na Drnovem (Kamniška cesta 65, 1234 Mengeš).  

Organizatorji čistilnih akcij v Občini Mengeš so se ob povabilu k akciji ŠE ZADNJIČ oziroma k svetovni pobudi World Cleanup Day 2018 srečali s povsem drugačno situacijo kot leta 2012, ko je bilo v čistilni akciji OČISTIMO SLOVENIJO v občini Mengeš zbranih več kot 10 kontejnerjev nepravilno odloženih odpadkov. Od leta 2012 dalje se je količina nepravilno doloženih odpadkov v občini hitro zniževala. Pri pripravi pomladne čistilne akcije leta 2018 so se organizacije odločili za čiščenje na 4 lokacijah in zbrali manj kot zabojnik nepravilno doloženih smeti. Po pregledu terena pred organizacijo vseslovenske čistilne akcije pa so se organizatorji in koordinatorji Turistično društvo Mengeš, Turistično društvo Dobeno, vaški odbor Loka in vaški odbor Topole dogovorili, da se bo čiščenje nepravilno odloženih odpadkov izvajalo na območju Drnovega. Akciji so se pridružili predvsem z namenom osveščanja o pomenu zmanjševanja odpadkov, ločenega zbiranja in ponovne uporabe odpadkov že v gospodinjstvu.
 
Osveščanje o pomenu pravilnega odlaganja odpadkov je prav gotovo dolgotrajen proces, ki se začne že v vrtcu in šoli. V Vrtcu Mengeš tako izvajajo projekt EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki najmlajše uči okoljske odgovornosti. Na Osnovni šoli Mengeš poteka izobraževanje o ekološkem načinu življenja v okviru projekta EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. V oba projekta otroci aktivno vključujejo tudi starše, saj pridobljeno znanje o pozitivnem odnosu do okolja, zdravem načinu življenja v zdravem okolju, racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov širijo v svojih družinah. Pomemben del k vzgoji odgovornega odnosa do okolja izvaja tudi JKP Prodnik, ki s pomočjo vesoljčka Grini v igralnici Grini in Smetolovaj, Grinijevih novic, Grinipedije in Grinijevih zapovedi skozi igro vključuje najmlajše. V letu 2017 je bil poseben dan namenjen tudi predstavitvi možnosti recikliranje oziroma ponovne uporabe odpadkov že v gospodinjstvu.
 
Poleg zgoraj opisanih izobraževanj je pomemben del odgovornega odnosa do okolja tudi urejen sistem ločenega zbiranja odpadkov, tako v gospodinjstvih, posebnih odvozov kot na ekoloških otokih ter v Centru za ravnanje z odpadki Dob. Že v gospodinjstvu lahko z ločevanjem odpadkov bistveno zmanjšamo obremenitev okolja, saj lahko ločujemo embalažo, papir, steklo, biološko razgradljive odpadke, nevarne ali posebne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke, tekstil od drugih gospodinjskih odpadkov. Pri tem imamo v občini Mengeš organiziran sistem ločenega zbiranja embalaže, biološko razgradljive odpadke in drugih gospodinjskih odpadkov v zabojnikih, zbiranje papirja, stekla, tekstil in odpadno električno, elektronsko opremo na ekoloških otokih ter zbiranje nevarnih ali posebnih odpadkov in kosovnih odpadkov v posebni akciji, ki poteka dvakrat letno (spomladi in jeseni). Seveda pa lahko presežke spodaj opisanih odpadkov občanke in občani brezplačno odložijo tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob.
 

Center za ravnanje z odpadki Dob
Center za ravnanje z odpadki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje naslednjih vrst frakcij:
papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
oblačila,
tekstil,
jedilno olje in maščobe,
barve, črnila, lepila in smole,
detergenti,
baterije in akumulatorji,
odpadna električna in elektronska oprema,
kosovni odpadki,
nevarni odpadki iz gospodinjstev.
Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaža in biološki odpadki – v kolikor imate rjav zabojnik) ter kosovnih in nevarnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da zgoraj naštete vrste frakcij uporabniku ob dovozu v center ne bodo posebej zaračunane.
Delovni čas in lokacija
1. november - 31. marec (zimski termin)
Delovni čas
Ponedeljek - petek
14.00 - 18.00
Sobota
08.00 - 18.00
Nedelja in prazniki
Zaprto
 
1. april - 31. oktober (poletni termin)
Delovni čas
Ponedeljek - petek
14.00 - 20.00
Sobota
08.00 - 20.00
Nedelja in prazniki
Zaprto
Ekoloških otokov v Občini Mengeš je 22
 

Občinska uprava
 
Fotografija: Ob intenzivnem osveščanju, tako v vrtcu, šoli kot JKP Prodnika, je bilo v pomladni čistilni akciji 2018 zbranih več kot desetkrat manj nepravilno odloženih odpadkov kot v vseslovenski akciji OČISTIMO SLOVENIJA leta 2012.