Sveže informacije o delu obeh ambulant družinske medicine v Zdravstveni postaji Mengeš

V obeh ambulantah družinske medicine, zasebni ambulanti družinske medicine s koncesijo, Gabrijela Kovač Mohar in zasebni ambulanti družinske medicine s koncesijo, Melanija Nikić Gačeša, so v tednu po veliki noči pričeli sprejemati paciente v ambulanti ter s preventivnimi programi in cepljenji. V obeh ambulantah pa še naprej nudijo vso administrativno podporo, kot doslej (recepti, napotnice, bolniški staleži...).
Delo s pacienti ostaja v obeh ambulant zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 prilagojeno. Še naprej sprejemajo le naročene paciente, naročanje pa poteka po telefonu ali e-pošti. Do nadaljnjega osebnega naročanja ni.
Vse bolnike z znaki, ki bi lahko kazali na Covid-19 infekcijo, pošiljajo najprej na testiranje, šele potem pridejo na pregled v ambulanto.
Zdravstvena postaja Mengeš je še naprej zaklenjena. Vse naročene paciente v ambulanti pospremita sestri, ki poskrbita za obvezno zaščitno opremo in razkuževanje rok. Po končanem pregledu sestri tudi pospremita pacienta do vhodnih vrat zdravstvene postaje.
Zasebna ambulanta družinske medicine s koncesijo, Gabrijela Kovač Mohar, dr. med. spec.
T : 01 723 09 50
E: kovac.mohar@siol.net
Zasebna ambulanta družinske medicine s koncesijo, Melanija Nikić Gačeša, dr. med. spec.
T : 01 724 39 90
E : ambulanta.gacesa@outlook.com