Talne cestne oznake za varne poti kolesarjev

Na Občini Mengeš ugotavljajo, da se v poletnih mesecih vedno več posameznikov odloča za prevoz na delovno mesto ali drugam s kolesom. Ker se želijo kolesarji izogniti najbolj prometnim, navadno regionalnim cestam, za svojo pot izberejo lokalne, povezovalne poti med naselji. Le te navadno nimajo primerno urejenih kolesarskih poti oziroma niso dovolj široke za varno kolesarjenje, pogosto pa jih za bližnjico uporabljajo tudi vozniki avtomobilov. Za zagotavljanje prometne varnosti omenjenih kolesarjev so se na občini odločili za označitev koridorjev za kolesarje oziroma za talne oznake kolesarskih poti.
 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Na Občini Mengeš si že dalj časa prizadevamo, da bi zagotovili varne kolesarske povezave med naselji, saj podpiramo prevoze na delo in drugam s kolesom. Prav zato smo se v začetku leta pridružili regionalnemu projektu ureditve regionalnih kolesarskih povezav, ki ga vodi Občina Kamnik. Pa vendar je bilo poleti število kolesarjev nad pričakovanji, zato smo se odločili, da zanje zagotovimo večjo varnost v prometu.«
 
Občina je pripravila elaborat za izvedbo označbe prometnega pasu namenjenega mešanemu prometu s horizontalnimi oznakami, simboli kolesa in dodanima dvema puščicama v smeri vožnje. V letošnjem letu so se talne oznake namenjene kolesarjem  izvedle na lokalni cesti Mengeš- Loka oziroma po Liparjevi in Trzinski cesti. 
 
Na Občini Mengeš verjamejo, da bo tudi dolgoročna rešitev, izgradnja regionalnih kolesarskih povezav, ki je predvidena v omenjenem regionalnem projektu, realizirana v naslednjih letih.