Trenutne aktivnosti vezane na gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš

Konec avgusta 2018, ko je občina pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš, so se na območju povezovalnega hodnika začela prehodna arheološka izkopavanja. Konec leta 2018 bosta sledili objavi javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradnjo in razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradbeni nadzor. Z gradnjo športne dvorane naj bi se začelo poleti 2019, v času šolskih počitnic, sama gradnja pa se bo zaključila v letu 2020.

Predhodna arheološka izkopavanja in arheološki nadzor

Večji del območje Športnega parka Mengeš je zaradi prehodnih najdb arheološko zaščiteno, zato je potrebno izvesti dvofazen arheološki nadzor, predhodna arheološka izkopavanja že pred začetkom gradnje in med samo gradnjo še arheološki nadzor. Na delu območja Športne dvorane Mengeš so se predhodna arheološka izkopavanja začela takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, že avgusta 2018. Kasneje, ko se bo začela gradnja, pa bo na celotnem območju gradnje potekal še arheološki nadzor.

Razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš in za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradbeni nadzor

Občina Mengeš je že pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca za gradnjo in gradbeni nadzor. Pričakujejo, da bodo razpis objavili konec leta 2018 in da bo izvajalec izbran v prvi polovici leta 2019, pred šolskimi počitnicami, ko bo tudi uveden v delo.

Gradnja končana v letu 2020

Na občini Mengeš pričakujejo, da bo gradnja Športne dvorane Mengeš zaključena v letu 2020. Z novo pridobitvijo se ne bo samo izboljšalo izvajanje pouka športa, ampak bodo nove pokrite športne površine v velikosti treh vadbenih enot na voljo tudi športnim društvom, v večernih urah pa tudi zainteresiranim občanom.