TURIZEM KOT RAZVOJNA IN POSLOVNA PRILOŽNOST

V Harmoniji Mengeš je Občina Mengeš v soorganizaciji Razvojnega centra Litija, Turističnega društva Mengeš in Harmonije, pripravila predstavitev projektov in dobrih praks, ki se navezujejo na temo podjetništva, turizma in okolja.
V uvodu je bil predstavljen filmski zapis izdelave majhnih izdelkov Jožeta Plečnika, ki jih izdeluje mengšan Peter Krušnik in je podpora turističnemu projektu petih občin. Aleksandra Gradišek, direktorica RCL je prisotnim predstavila projekte Srca Slovenije, ki so se navezali tudi na predstavitev dobrih praks iz Dolskega in Velike Preske ( Dora Škafar in Jože Kos)
V nadaljevanju večera je Harmonija predstavila svojo vizijo razvoja in vključevanja v projekte in razvoja turizma v občini. Direktorica ICRA Domžale, pa je predstavila idejne zasnove za celotno ureditev peš in kolesarskih poti ob Pšati od drevoreda pri šoli do poti ob Pšati.
Po končanih predstavitvah je bila diskusija v kateri so sodelovali prisotni. Čeprav je organizator povabil na predstavitev še posebej svetnike in člane odgovornih odborov, so se ti, predstavitve udeležili v izredno skromnem številu.