Upravno sodišče zavrnilo pritožbo mag. Tomaža Štebeta

Upravno sodišče Republike Slovenije je dne 9. maja 2019 pritožbo mag. Tomaža Štebeta, ki jo je vložil zaradi varstva volilne pravice o pritožbi zoper sklep in odločbo Občinskega sveta Občine Mengeš, št. 9000-05/2019-2 z dne 28.03.2019, v celoti zavrnilo.