UREDITEV SCENSKE IN ODRSKE MEHANIZACIJE V KULTURNEM DOMU MENGEŠ

Občina Mengeš je zaradi dotrajanosti odrske mehanizacije na odru Kulturnega doma Mengeš, v letu 2015, izvedla strokovni pregled obstoječe odrske in scenske opreme – pregled scenskih in odrskih vlakov, ter pregled sistema vodil glavne gledališke zavese. Na podlagi zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme je bilo ugotovljeno, da je potrebno za varno delovanje sistema in varno delovanje gledališkega odra, ter predvsem varno delo upravljavca in tehničnega osebja Kulturnega doma, izvesti celostno zamenjavo sistema scenskih in lučnih vlakov s predhodno demontažo obstoječe opreme. Za ustrezno namestitev nove opreme se je izvedla tudi statična presoja v delu stavbe, kjer so se pritrjevali novi vlaki. Z vgradnjo preizkušene in certificirane opreme (petih scenskih vlakov in dveh lučnih vlakov) je, izvajalec del, podjetje Maori d.o.o. iz Trzina zaključilo v mesecu avgustu 2016.
Na podlagi ponovnega kontrolnega varnostnega pregleda in preizkusa novo vgrajene delovne opreme s strani pristojnih, bo upravljavcu Kulturnega doma Mengeš izdano dovoljenje za varno delovanje in uporabo odrsko-scenske tehnike.  
 
Občinska uprava