UREJANJE EKOLOŠKEGA OTOKA OB ZDRAVSTVENI ENOTI MENGEŠ

Namen ekoloških otokov je približati ločeno zbiranje odpadkov prebivalcem v neposredno bližino domov. S tem namenom je v Občini Mengeš postavljenih 22 ekoloških otokov, ki imajo zabojnike za zbiranje različnih odpadkov. Na vseh ekoloških otokih so zabojniki za zbiranje odpadnega papirja in stekla, na 3 otokih pa so tudi zabojniki za zbiranje manjših gospodinjskih električnih naprav in zabojniki Humana za zbiranje odpadnik oblačil. Vsak zabojnik je opremljen z napisom, ki obvešča kaj v zabojnik sodi in kaj ne.
 
Občina Mengeš je nosilka organiziranega zbiranje komunalnih odpadkov, kar vključuje redni odvoz odpadkov, spomladanski in jesenki odvoz kosovnih odpadkov, možnost odlaganje odpadkov v zbirnem centru ter ločeno zbiranje odpadkov na bioloških otokih. Storitev izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, ki po organiziranem sistemu prazni in vzdržuje tudi ekološke otoke.
 
V primeru, da so zabojniki na posameznem ekološkem otoku odloženi nemarno, poleg zabojnika, ali pa celo odpadki, ki vanj ne sodijo, je potrebno organizirati izredni odvoz in čiščenje ekološkega otoka. V zadnjem času se to pogosto dogaja na ekološkem otoku ob Zdravstveni enoti Mengeš. V zadnjem mesecu je bilo potrebno zaradi nepravilno odloženih odpadkov v sredino otoka, kljub temu, da so bili zabojnik prazni, ter odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok, organizirati dodatno praznjenje in čiščenje ekološkega otoka ob Zdravstveni enoti Mengeš. To je poseglo v sistem izvajalca in predstavlja dodatni strošek za nosilko storitve, torej Občino Mengeš.
 
V Občini Mengeš vse prebivalce vabimo, da še naprej ločeno zbirajo odpadke na ekoloških otokih in da odpadke odlagajo direktno v zabojnike, ki so v ta namen tudi označeni. V primeru, da morajo odložiti odpadke, ki ne sodijo na ekološki otok, jih lahko brezplačno odložijo v Zbirnem centru na Dobu vsak delovni dan po 15. uri in konec tedna v času uradnih ur. S spoštovanjem reda odlaganja odpadkov bomo sami prebivalci skrbeli svoje okolje, tudi za urejenost ekoloških otokov.