Usklajeno delovanje šole, vrtca, zdravstvenih delavcev, civilne zaščite, občine in drugih organizacij v občini v primeru pojava koronavirusa v občini Mengeš

Na Občini Mengeš se je v sredo, 11. marca 2020, Franc Jerič, župan Občine Mengeš, v zvezi z ukrepi v primeru pojava koronavirusa v občini Mengeš srečal z Melanijo Nikić Gačeša, dr. med., spec., predstavnico Zdravstvene postaje Mengeš, Milanom Burkeljco, ravnateljem Osnovne šole Mengeš, Matejo Hribar Sicherl, ravnateljico Vrtca Mengeš in Juretom Šinkovcem, poveljnikom Civilne zaščite Mengeš. Na sestanku sta bila prisotna tudi Urban Kolar, direktor Občinske uprave Občine Mengeš in Sašo Božič, pomočnik ravnatelja Osnovne šole Mengeš. Pogovarjali so se o vzajemnem delovanju v primeru, da se v občini Mengeš pojavi okužba s koronavirusom.

Melanija Nikić Gačeš, dr. med., spec., je opozorila: »Najpomembnejše je zavedanje, da lahko z nepremišljenim delovanjem oziroma nespoštovanjem navodil okužimo naše bližnje in someščane. Tega se morajo zavedati predvsem mladi, saj njih virus manj ogroža. Pa vendar je lahko prav njihov prenos virusa na druge osebe, za starejše in kronične bolnike zanje neugoden.« V času sestanka je tudi večkrat poudarila pomen osveščanja o nujnosti izvajanja preventivnih ukrepov kot so umivanje rok, kašljanje v rokav ali robec, redno prezračevanje prostorov, druženje na prostem in na varni razdalji. Poudarila je tudi, da se je treba izogibati tesnejših stikov z osebami, ki kažejo znake okužbe ali s površinami, ki bi lahko bile vir okužbe. Zdravnica je opozorila, da z izvajanjem preventivnih ukrepov zagotavljamo, da se virus ne bo pojavil oziroma ne bo širil, kar je v tem trenutku najbolj pomembno.

Milan Burkeljca je pojasnil, da na šoli že izvajajo preventivne ukrepe, redno zračijo prostore, osveščajo učence o pomenu umivanja rok, kašljanja v rokav in o drugih ukrepih: »Na spletni strani šole redno objavljamo navodila in ukrepe, ki jih izvajamo v šoli. Starše smo prosili naj otroci z vročino in kašljem ostanejo doma. Prav tako smo odpovedali vse prireditve, za dnevne dejavnosti pa presojamo za vsako posebej.« Opozoril je, da ga bolj kot otroci skrbijo starši, ker vsi, ki pripeljejo otroke v šolo ali pridejo ponje, ne spoštujejo preventivnih ukrepov. Poudaril je tudi, da dnevno spremljajo objave in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pripravljenih imajo več različnih scenarijev. Sašo Božič, pomočnik ravnatelja Osnovne šole Mengeš,  je še povedal: »Otroke in preko njih tudi starše želimo obveščati, da lahko sami največ naredimo, da se v primeru pojava virus ne bo širil v šoli in seveda občini. Prav zato smo prosili starše, da otroci z znaki obolenj ostanejo doma. Razmišljamo pa tudi o prepovedi uporabe prostorov šole za najemnike, ki prostore šole koristijo v popoldanskem času.«

Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica vrtca, je pojasnila, da izvajajo podobne ukrepe kot v šoli: »Pri nas so ukrepi v starejših skupinah povsem jasni, pri mlajših pa je to težje. Prav zato smo v vseh prostorih uvedli razkuževalnike za roke. Razmišljamo pa tudi o omejitvah za najemnike, ki svoje dejavnosti izvajajo v popoldanskem oziroma večernem času.«

Franc Jerič, župan občine Mengeš, se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in pojasnil: »Danes sem vas povabil, ker ugotavljam, da se ljudje, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, kljub opozorilom, še vedno gibajo v družbi. Opažam tudi, da le redki sledijo navodilom strokovnjakov in izvajajo preventivne ukrepe, od umivanja rok, do prezračevanja prostorov in drugo. To pa je idealno okolje za hitro širjenje virusa, kar si pa ne želimo. Ne želim spodbujati panike, pa vendar želim vse opozoriti, da je naša odgovornost, da resno pristopimo in preprečimo širitev virusa. Ne smemo pozabiti, da so najbolj ogroženi prav najstarejši in kronični bolniki.«

V nadaljevanju so prisotni pregledali pripravljene aktivnosti v primeru, da bi se virus pojavil tudi v občini Mengeš in se dogovorili za usklajeno delovanje ter redno obveščanje o stanju v občini.

Tina Drolc