V AVGUSTU ZAČELI Z REKONSTRUKCIJO PREŠERNOVE CESTE

V mesecu avgustu smo začeli z rekonstrukcijo Prešernove ceste od hiše Prešernova cesta 41 do hiše Prešernova cesta 37. V tem delu bo obnovljen vodovod s hišnimi priključki, zgrajena javna razsvetljava, predvidoma 3 luči. Vzporedno bo zamenjan tudi zgodnji in spodnji ustroj ceste, ter urejeno odvodnjavanje, sledilo bo asfaltiranje danes makadamskega dela Prešernove ceste. Dela bodo zaključena do začetka jeseni.