V DRUGEM TEDNU SEPTEMBRA 2017 KONČANA REKONSTRUKCIJSKA DELA ODSEKA PREŠERNOVE CESTE

Gradbena dela rekonstrukcije odseka Prešernove ceste so bila v drugem tednu septembra 2018 v celoti zaključena. Zgrajenega je bilo 208 m novega vodovoda, zamenjanih je bilo 12 hišnih priključkov na stavbah Prešernova 49 (1HP), 47 (1HP, 45 (1HP, 37 (2HP), 39 (7HP). 
Poleg vodovoda je bil zgrajen po Prešernovi tudi nov plinovod in hišni priključki do hiš na Prešernovi 49, 45, 37, 39. Vzdolž Prešernove je bila postavljena tudi nova javna razsvetljava s petimi svetilkami. Na koncu je bil še na novo asfaltiran 75 m odsek makadamske ulice.