V letu 2018 investicije v Osnovni šoli Mengeš zaključili z vgradnjo nove peči

V letu 2018 je Občina Mengeš v času šolskih počitnic na Osnovni šoli Mengeš prenovila zahodni del strehe, učilnico pod njo in zunanje stopnice. Z obnovitveno vzdrževalnimi deli je nadaljevala tudi v drugi polovici leta. Sredi decembra so tako zamenjali izrabljeno centralno peč z novo pečjo istega tipa. S tem Občina Mengeš še naprej zagotavlja možnosti, pogoje za kvalitetno delo učencev in učiteljev.

Občina Mengeš kot ustanoviteljica Osnovne šole Mengeš redno izvaja potrebna in s šolo usklajena obnovitveno vzdrževalna dela. Že dalj časa se je kazala potreba po zamenjavi izrabljene centralne peči, kar je bilo realizirano v decembru 2018. V kurilnici Osnovne šole Mengeš je bila tako stara peč odstranjena oziroma nadomeščena z novo pečjo istega tipa.

Pri ponovnem zagonu nove peči se je izkazalo, da je pokvarjena tudi obtočna črpalka, zato je bila pred ponovnim zagonom zamenjana. Vsa dela so bila izvedena v mesecu decembru, v času, ko poseg v kurilnico ni vplival na temperaturo v učilnicah.

Občinska uprava