V marcu začetek izgradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš

Družba DARS je po objavljenem razpis izbrala najugodnejšega izvajalca za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Izbrana je bila Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj, ki bo v naslednjem tednu uvedena v delo. V družbi pričakujejo, da bodo z deli pričeli v prvi polovici marca oziroma takoj v marcu ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Franc Jerič, župan občine Mengeš, se srečal s Stanislavom Remicem, direktorjem Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. Dogovorila sta se, da bodo za hitro izvedbo sodelovali in o aktivnostih redno obveščali občane.
 
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na srečanju povedal: »Po vseh letih prizadevanj, prerekanj, dogovorov in pogovorov smo prišli do točke, ko lahko rečemo, da se je vložen trud poplačal. Številne neprespane noči in razlogi zakaj ne so prav gotovo najbolj zaznamovale prebivalce, ki živijo ob glavni cesti. Čeprav bi si vsi želeli, da bi se gradnja začela veliko prej, pa smo zadovoljni, da se bo v marcu začelo graditi.« 
 
Razpis za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš je bil na portalu javnih naročil objavljen 31. julija 2018. Rok za oddajo ponudb pa je bil naknadno podaljšan do 14. septembra 2018. Kot najugodnejši izvajalec je bila konec leta 2018 izbrana Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. Pogodba za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš je bila podpisana v januarju 2018,  Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj pa bo v delo uvedena v prvi polovici februarja 2019. V prvi polovici marca se bo tako začela gradnja 1720 metrov dolgega odseka manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Odsek bo predvidoma zgrajen v 10 mesecih. V okviru projekta bosta pri naselju Topole urejeni avtobusni postajališči in pešpot do naselja. Na določenih odsekih bo obvoznica zavarovana tudi s protihrupnimi ograjami.
 
Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d. d., Kranj, pa je pojasnil: »Z deli bomo pričeli predvidoma v začetku marca, seveda odvisno od vremenskih razmer. Pričakujemo, da gradnja dela obvoznice ne bo vplivala na promet v občini. Delne zapore so predvidene samo v delu, kjer se bo zgrajen del obvoznice navezal na obstoječo cesto v Topolah. Možne bodo tudi kratkotrajne popolne zapore glavne ceste«.

Občinska uprava