V MESECU JULIJU 2017 PRIČELI Z REKONSTRUKCIJSKIMI DELI ODSEKA GROBELJSKE CESTE

Dne 3.7.2017 je podjetje Kosec Miha s.p. pričelo z rekonstrukcijskimi deli na 360 m dolgem odseku Grobeljske ceste. Na odseku od križišča pri gasilskem domu do križišča z Detelovo ulico, bo zamenjan neustrezen spodnji ustroj v debelini 60 cm, položen filc, obnovljena meteorna kanalizacija, meteorni jaški, postavljeni novi granitni robniki in položen nov asfalt v celotni širini Grobeljske ceste. Odsek med Gasilskim domom in odsekom za Šubljevo ulico je saniran. Sedaj sledi odsek do Detelove ulice. Dela bodo zaključena do predvidoma konca meseca julija 2017.