V MESECU MAJU 2017 ZAČETA REKONSTRUKCIJSKA DELA NA SADNIKARJEVI ULICI SO KONČANA

31. maja je podjetje Kosec Miha s.p. končalo z rekonstrukcijskimi deli na 58 m dolgem odseku neasfaltiranega dela Sadnikarjeve ulice. Zamenjan je bil neustrezen spodnji ustroj tampona drobljenca v debelini 30 cm, položen filc, zamenjani robniki, dodani novi robniki, dodane nove kocke ter položen nov asfalt, pri čemer je bilo urejeno odvodnjavanje z dodatno ponikalnico na koncu Sadnikarjeve ulice. Z rekonstrukcijskimi deli so se bodo izboljšali bivanjski pogoji prebivalcev, saj ne bo več prahu in udarnih jam.