V novembru začeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na kanalizacijskem črpališču pri spomeniku v Loki pri Mengšu

Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem črpališču pri spomeniku v Loki pri Mengšu je bilo potrebno izvesti zaradi vse večjega pretoka odpadnih vod, ki jih staro črpališče ni uspelo optimalno prečrpati.
 
Investicijsko vzdrževalna dela izvaja pogodbeni izvajalec Prenova – Gradbenik d.o.o., ki je z deli začel v začetku novembra. V okviru opravljenih del se bo staro črpališče iz neposredne bližine spomenika zaradi praktičnosti prestavilo na bližjo lokacijo. Zemljišče bo po končani investiciji, ki znaša 110.000 € in bo zaključeno do konca leta 2018, vzpostavljeno v prvotno stanje. 
 
Občinska uprava