V NOVEMBRU ZAKLJUČILI Z DELNO SANACIJO CESTIŠČA NA DRNOVEM

Občina Mengeš se je zaradi dotrajanosti cestišča na Drnovem odločila za delno sanacijo cestišča. Posebej, ker se cesta pogosto uporablja kot obvozna cesta za tovorni in osebni promet. S tem se vozniki tako izognejo jutranjim in popoldanskim zastojem v Mengšu predvsem iz smeri Kranja.
Z delno sanacija cestišča Drnovo je občina začela v mesecu oktobru. Poškodovani deli cestišča so se izrezali, se ponovno utrdili in preplastili. Zaradi neupravičene zamude pri izvajanju del je občina Mengeš v skladu s pogodbo izvajalcu zaračunala zamudne penale.