V Občini Mengeš na Slovenski cesti za večjo varnost najbolj ogroženih udeležencev v prometu postavljena dva merilca hitrosti

V dogovoru z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa je Občina Mengeš na Slovenski cesti, na dveh območjih, kjer jo dnevno prečka največ učenk in učencev, postavila dva merilca hitrosti. Namen merilcev hitrosti je, da vozniki na prikazovalniku vidijo svojo hitrost vožnje, jo prilagodijo razmeram na cesti in s tem prispevajo k večji prometni varnosti. Med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu na obeh območjih so šoloobvezni otroci. Dostop do obeh prikazovalnikov hitrosti bo možen tudi prek spletnega portala »Vi vozite«.
 
Postavitev merilnikov hitrosti je ena od aktivnosti Javne agencije Republike Slovenije za zagotavljanje varnosti v prometu. Predvsem si agencija prizadeva zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč v cestnem prometu, prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč s telesno poškodovanimi udeleženci. Med bolj odmevnimi akcijami agencije so Varnosti pas – vez z življenje, Ne uporabljaj telefona med vožnjo, Ne prehitevaj življenje. Motorist za vedno., Alkohol ubija, Hitrost ubija, Bodi viden, bodi previden in druge.
 
Občina Mengeš se je za povečanje varnosti najbolj ogroženih udeležencev v prometu odločila za postavitev dveh merilcev hitrosti na Slovenski cesti, prvi je postavljen pred križiščem Šolske ulice in Slovenske ceste, drugi v pred križiščem Grobeljske in Slovenske ceste. Na obeh območjih dnevno Slovensko cesto prečka največ učenk in učencev, zato je vožnja v predpisani hitrosti oziroma prilagojenim razmeram na cesti še toliko bolj pomembna. Zavedanje voznika, kako hitro pelje, ali v okviru omejitev ali prehitro, je z izpisom hitrosti na prikazovalniku jasno, saj ga opozori tako z barvo prikaza kot z grafičnim simbolom. Merilniki hitrosti bodo postavljeni najmanj eno leto oziroma tako dolgo, da se bodo kršitve bistveno zmanjšale. Za postavitev merilcev hitrosti je občina pridobila tudi soglasje upravljavca državnih cest. 
 
Občinska uprava