V vseslovenski čistilni akciji Še zadnjič so bili v Mengšu odstranjeni nepravilno odloženi odpadki na Drnovem

V soboto, 15. septembra 2018, je tudi v Občini Mengeš potekala akciji ŠE ZADNJIČ oziroma v okviru svetovne pobude World Cleanup Day 2018. Organizatorji akcije, Občina Mengeš, Turistično društva Mengeš, Turistično društva Dobeno, vaški odbor Loka in vaški odbor Topole so se dogovorili, da se vseslovenski akciji pridružijo predvsem z namenom osveščanja o pomenu zmanjševanja odpadkov, ločenega zbiranja in ponovne uporabe odpadkov že v gospodinjstvu ter za območje čiščenja določili območje Drnovega. Ob 9. uri se je zbirnem mestu, na parkirišču pred objektom na Drnovem (Kamniška cesta 65, 1234 Mengeš), zbrala skupina več kot 20 udeležencev, ki so na območju Drnovega odstranili vse nepravilno odložene odpadke. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, je ob tem povedal: »Na območju Drnovega smo čistili že spomladi, v okviru vsakoletne občinske čistilne akcije. Presenečeni smo, da se je ponovno nabralo toliko smeti, sploh ker lahko občanke in občani na Centru za ravnanje z odpadki Dob vse te odpadke odložijo brezplačno. Kljub temu pa lahko v imenu organizatorjev vsakoletnih čistilnih akcij rečem, da se količina nepravilno odloženih odpadkov z leta v leto niža. Hvala vsem občankam in občanom, ki že pri ustvarjanju, nato pa ločevanju in tudi ponovni uporabi odpadkov kažejo odgovoren odnos do okolja.«

V občini Mengeš se že več let, vse od vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo 2012 bistveno znižuje količina nepravilno doloženih odpadkov. Leta 2012 je bilo zbranih več kot 10 kontejnerjev nepravilno odloženih odpadkov, letos v pomladni akciji za slab kontejner. Prav tako je bilo tudi v čistilni akcijo, ki je v okviru vseslovenske akcije ŠE ZADNJIČ potekala na območju Drnovega.

Zmanjšanje nepravilno doloženih odpadkov je prav gotovo rezultat osveščanja o pomenu in možnostih odlaganja odpadkov, tako na nacionalni ravno kot v občini. V občini Mengeš se programi osveščanja izvajajo že v Vrtcu Mengeš in v Osnovni šoli Mengeš. V Vrtcu Mengeš poteka projekt EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki najmlajše uči okoljske odgovornosti, na Osnovni šoli Mengeš pa projekt EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki izobražuje o ekološkem načinu življenja. V oba projekta otroci aktivno vključujejo tudi starše, saj pridobljeno znanje o pozitivnem odnosu do okolja, zdravem načinu življenja v zdravem okolju, racionalni rabi energije in ločevanju odpadkov širijo v svojih družinah. 

Pomemben del k vzgoji odgovornega odnosa do okolja poteka tudi v okviru Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki s pomočjo vesoljčka Grini v igralnici »Grini in Smetolovaj«, »Grinijevih novic«, »grinipedije« in »grinijevih zapovedi« skozi igro v progam vključuje najmlajše in njihove starše. V letu 2017 je bil poseben dan namenjen tudi predstavitvi možnosti recikliranja oziroma ponovne uporabe odpadkov že v gospodinjstvu. Vsekakor je osveščanje o pomenu pravilnega odlaganja odpadkov dolgotrajen proces, ki zahteva prenos znanja tudi med generacijami.
 
Količina nepravilno odloženih odpadkov pa se bistveno zmanjšuje tudi zaradi urejenega sistema ločenega odlaganja odpadkov, tako v gospodinjstvih kot na ekoloških otokih, v občini Mengeš jih je 22, v okviru posebnih odvozov ter v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Že v gospodinjstvu lahko bistveno zmanjšamo obremenitev okolja, ko ločujemo:
  •  embalažo,
  •  papir,
  •  steklo,
  •  biološko razgradljive odpadke,
  •  nevarne ali posebne odpadke,
  •  odpadno električno in elektronsko opremo,
  •  kosovne odpadke,
  •  tekstil
od drugih gospodinjskih odpadkov.

Pri tem imamo v občini Mengeš organiziran sistem ločenega zbiranja embalaže, biološko razgradljive odpadke in drugih gospodinjskih odpadkov v zabojnikih.
Zbiranje papirja, stekla, tekstil in odpadno električno, elektronsko opremo pa lahko oddamo na ekoloških otokih.
Nevarni ali posebni in kosovni odpadki pa se zbirajo in odvažajo v posebni akciji, ki poteka dvakrat letno (spomladi in jeseni).
Kljub vsem naštetim možnostim zbiranja in odvoza pa lahko presežke spodaj opisanih odpadkov občanke in občani brezplačno odložijo tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob.
 
V okviru osveščanja pravilnega odlaganja odpadkov pa je na občino Mengeš največ opozoril in pritožb v zadnjem letu prispelo na nepobrane iztrebke hišnih ljubljenčkov. Občanke in občane, ki so tudi sami lastniki psov, najbolj moti, da nekateri oziroma kar nekaj lastnikov ne pobira pasjih iztrebkov. To se dogaja tudi v neposredni bližini otroških igrišč ali športnih površin, gospodarsko pa to škodi tudi pridelovalcem kmetijskih kultur, saj kmetijske kulture skupaj z nepobranimi pasjimi iztrebki namesto prihodka predstavljajo strošek. Prav zato so se v občini Mengeš odločili, da bodo v okviru osveščanja o nepravilnem odlaganju odpadkov posebej opozorili vse lastnike psov naj za odlaganje pasjih iztrebkov uporabijo pasja stranišča, ki so postavljena ob vseh najbolj obiskanih sprehajalnih poteh v občini.
 
Tina Drolc