Dobeno bo na pobudo vaškega odbora bogatejše za večnamensko ploščad

Pri pripravi predlogov za Proračun Občine Mengeš je Vaški odbor Dobeno pripravil predlog za ureditev večnamenske ploščadi, ki bi bila primerna za druženje krajank in krajanov. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pobudo podprl: »Na občini smo pripravili predlog in izbrano zemljišče umestili v postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mengeš, ki jih nameravamo umestiti na dnevni red seje Občinskega svet Občine Mengeš še v tem mandatu.«
 
Na večnamenski ploščadi v naselju Dobeno bodo postavljene vsebine skladno s pobudo Vaškega odbora Dobeno. Glavni namen je pridobitev prostorov za srečanja društev ter območje za druženje prebivalcev. Načrtuje se, da bo prostor za srečanja društev postavljen v leseno lopo, ob kateri bodo tudi spremljajoči prostori, kot so sanitarije, parkirišča in drugo.
V okviru ploščadi bodo za druženje prebivalk in prebivalcev organizirane tudi različne, z vaško odborom usklajene športne vsebine. S tem bo tudi naselje Dobeno pridobilo osrednji prostor, kjer bodo lahko potekala redna druženja prebivalk in prebivalcev Dobena, ki jih od podpori sponzorjev požrtvovalno organizirata Vaški odbor Dobeno in Turistično društvo Dobeno.