Vrtec Mengeš je v četrtek, 23. 5. 2019 praznoval častitljivi jubilej - 50 let delovanja enote Sonček.

Ob tej priložnosti so potekali številni dogodki skozi celoten teden, zaključek praznovanja pa smo obeležili z osrednjo prireditvijo v Kulturnem domu v Mengšu.

Prireditev sta vodila Maruša Loboda in Miha Žargi, ki sta ji s svojim načinom vodenja  dodala  poseben čar.S svojo prijaznostjo in navihanostjo sta skozi vso prireditev gledalce opominjala  na pomembnost te obletnice. Hkrati pa sta predstavila vrtec kot ustanovo, kjer je zares lepo in prijetno. Da slednje drži, si vsi zaposleni vsakodnevno prizadevamo.

Kot ravnateljica sem se iskreno zahvalila županu Francu Jeriču, ki   nas je s prijazno besedo nagovoril in  poudaril pomembnost usklajenosti med ustanoviteljem in vrtcem, ter pomembnost uspešnega  delovanja v dobro otrok.
 
Sledila je zahvala gasilcem, tabornikom, Turističnemu društvu Mengeš, čebelarjem in vsem, s katerimi sodeluje vrtec v kraju, saj se vsi skupaj trudimo za naše prihodnje rodove. Zahvale so sledile tudi predsednici Sveta zavoda Petri Cerar, predsednici Sveta staršev Tini Štrukelj   in  predsednici Sklada Vrtca Mengeš  Tanji Vdovč. 

Sledili so nastopi skupin in posameznikov, ki so se prostovoljno javili, da nam pri izvedbi prireditve  pomagajo. Že pred pričetkom je Godba Mengeš s svojimi glasbeniki pozdravila množico obiskovalcev, ki so prihajali na prireditev. Na samem odru  so zaigrali še Židano marelo. V zasedbi godbe je  Dimitrij Lederer, ki je eden izmed neštetih otrok, ki je pred leti obiskoval vrtec Sonček.  Verjetno bi se   med njimi našel še kakšen bivši varovanec vrtca.
 
Nastopile smo tudi pevke vrtčevskega pevskega zbora Kalina, ki že vrsto let nastopamo v okviru prireditev, ki jih organiziramo v sklopu vrtca, udeležujemo pa se tudi nastopov, kamor smo povabljene kot gostje. Zbor sestavljamo vzgojiteljice, in naše veselje do petja vsakodnevno prenašamo tudi v skupine otrok.
 
S plesom so nas navdušili otroci Folklore Mengeš, pod vodstvom Boštjana Sveteta.  Pod mentorstvom  Hervina Jakončiča pa so se z Avsenikovo pesmijo Čakala bom predstavile:  violinistka Lara Ocepek in Patricija Sicherl ter flavtistka Zoya Sicherl Škrjanc. Na odru se nam je pridružila tudi Sanja Tomšič s plesno skupino iz Aia mladinskega centra. Gospodična Aleksandra Matan pa nas je navdušila s pesmijo Prisluhni mi, avtorice Darje Švajger. S pesmijo o prijateljstvu so se predstavili tudi Sončkovi otroci generacije 2003.
Skupno vsem nastopajočim je bilo, da so bili včasih naši - »Sončkovi  otroci«.
 
Glavni nastopajoči pa so bili seveda zdajšnji Sončkovi otroci. S svojim pogumom in željo po nastopanju so nam zapeli in nas razveselili ter slavnostno zaključili prireditev ob soju svetlikajočih zapestnic.
 
V avli Kulturnega doma Mengeš smo za vse obiskovalce pripravili razstavo fotografij, ki prikazujejo zgodovino vrtca, od nastanka do danes.
 
Ob tem častitljivem jubileju smo izdali tudi bilten, ki so ga prejeli obiskovalci prireditve. V njem so predstavljeni dogodki iz preteklega časa, izkušnje vrtca Sonček, fotografije vrtca, spomini nekdanjih varovancev, na čase, ko so obiskovali vrtec, predvsem pa otrok, ki so trenutno vključeni v vrtec Sonček.
 
Vsem nastopajočim, zaposlenim, ustanovitelju in vsem, ki so nam priskočili na pomoč pri izvedbi praznovanja in samega delovanja vrtca se iskreno zahvaljujem.    Seveda si želim, da bi tudi v bodoče uspešno in dobro sodelovali.
 
Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica  Vrtca Mengeš