Z ureditvijo razbremenilnika ponovno zagotovljena poplavna varnost naselij Mengeš, Topole in Loka

Razbremenilnik Pšate od mostu na Kolodvorski cesti pa do mostu na Jarški cesti je bil v letu 2019 očiščen naplavin in močnega zarastja. Z ureditvijo kanala in zagotovitvijo pretočnosti profila je bila ponovno zagotovljena popravna varnost, ki jo je z izgradnjo zagotavljal razbremenilnik. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Občina je zaradi dolgotrajnih postopkov za ureditev voda na območju srednje Save aktivno pristopila k projektu čiščenja razbremenilnika kanala Pšate in za realizacijo zagotovila tudi del potrebnih sredstev v proračunu občine 2019. Čiščenje razbremenilnika je bilo nujno, saj je bila pretočnost v kanalu močno zmanjšanja.«
Razbremenilni kanal Pšate je bil zgrajen za izboljšanje poplavne varnosti naselij Mengeš, Topole in Loka. Pa vendar se je v zadnjih letih ob povišanih vodostajih na brežinah razbremenilnika od naselja Topole prek Mengeškega polja do Zgornjih Jarš nabralo tudi več kot 70 cm naplavin, kar je skupaj z močnejšo zarastjo v zadnjem delu razbremenilnika močno zmanjšalo pretočnost kanala. V primeru povišanega vodostaja bi bila tako ogrožena gospodinjstva in drugi objekti v bližini razbremenilnika in vodotoka Pšata.
Prav zato je Občina Mengeš z Ministrstvom za okolje in prostor v letu 2019 dosegla dogovor, da se brežina v letu 2019 očisti, tako naplavine kot zaraščenost. Občina je v ta namen v proračunu občine za leto 2019 rezervirala del potrebnih sredstev in tako še spodbudila državo k ureditvi območja. Dela je izvedel koncesionar Hidrotehnik, vodovarstveno podjetje d. d., ki je z deli začel v mesecu oktobru in jih zaključil v mesecu decembru.
Čiščenje razbremenilnega kanala Pšate je potekalo od mostu na Jarški cesti v Jaršah do mostu na Kolodvorski cesti v Mengšu. Skupaj je bilo za izboljšanje poplavne varnosti naselij ob vodotoku Pšata odstranjenih naplavin in odstranjena zaraščenost iz brežin v dolžini 1,5 km. Naplavine so odstranili, jih odložili na rob razbremenilnika in nato odpeljali. Vsi mimoidoči so lahko opazili, da je bilo naplavin izredno veliko. Sedaj je kanal ponovno urejen, kar zagotavlja tudi potrebno pretočnost profila in potrebno poplavno varnost naselij v bližini.