ZA POŽARNO VARNOST OBISKOVALCEV KULTURNEGA DOMA MENGEŠ ZARISANA KROŽNA INTERVENCIJSKA POT

V okviru projekta požarna varnost v Kulturnem domu Mengeš (KD Mengeš) je bil že prenovljen požarni red in urejene evakuacijske poti iz objekta. V maju pa je bila zarisana še krožna intervencijska pot ob KD Mengeš. Pot je zarisana skladno z zahtevo inšpektorja za požarno varnost in omogoča intervencijskim vozilom, da se približajo domu ter zaščitijo življenja ljudi in stavbo. Novo prometno ureditev, predvsem mirujoči promet, bodo v začetku pogosteje nadzorovali tudi inšpektorji in po potrebi kršitelje tudi kaznovale.
 
O aktivnostih, ki so potekale v okviru projekta požarna varnost v Kulturnem domu Mengeš, smo že pisali. Najprej so bili izvedeni tehnični in organizacijski ukrepi, kot so 24 urna povezava požarne centrale s centom za intervencijo in zamenjava tesnil na hidrantih v bližini KD Mengeš. V nadaljevanju so bila vsa notranja vrata opremljena s panik kljuko, vsa zunanja vrata pa zmenjana z avtomatskimi vrati, ki so povezana s požarno centralo. Za hitrejšo evakuacijo so bila prilagojena tudi zunanja vrata na S strani doma in sproščeni dve parkirišči.
 
Za zaključek projekta je bilo potrebno urediti še krožno intervencijsko pot za intervencijska vozila, ki se zaradi neprimerne prometne ureditve niso uspele približati domu v primernem odzivnem času. V maju je bila tako kot zaključek projekta zarisana krožna intervencijska pot, kar omogoča Gasilski zvezi Mengeš in drugim izvajalcem, da lahko organizirajo hitro in učinkovito intervencijo.
 
Novo prometno ureditev pa morajo spoštovati vse voznice in vozniki, ne glede ali v KD Mengeš poteka prireditev ali ne. Na občini posebej opozarjamo, da bodo inšpektorji nadzorovali spoštovanje novega prometnega reda in vse, ki ga ne bodo spoštovali, tudi kaznovali.