ZA VARNOST NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH UDELEŽENCEV PROMETA MORAMO POSKRBETI VSI

V ponedeljek, 28. avgusta 2017, se je sestal Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mengeš in se dogovoril za dodatno varnost v prometu za vse učenke in učence Osnovne šole Mengeš.
 
V zadnjem tednu avgusta so bili tako pregledani ključni odseki cest, ki lahko zmanjšujejo vidljivost udeležencev v prometu, npr. zaradi žive meje in drugih rastlin zaraščeni odseki cestišč. Vsi zaraščeni odseki so bili do 1. septembra 2017 urejeni. Za zagotavljanje varne poti v šolo je bila v avgustu obnovljena talna signalizacija, že med letom pa novozgrajen most za pešce čez Pšato na Šolski ulici in razširjeno križišče za avtomobile na Šolski poti, ki vodi do šole, takoj za omenjenim mostom.
 
V začetku šolskega leta 2017/2018 je bila organizirana dodatna varnost na 4 križišč oziroma prehodih, pri naselju Lovec, pri poslovni stavbi Karo, pri gostišču Pavovec in zaradi povečanega avtomobilskega prometa tudi na prehodu križišča Šolske ulice s Slovensko cesto. Dodatna varnost na poti v šolo se je izvajala s pomočjo Policijske uprave Domžale in Gasilske zveze Mengeš oziroma članov prostovoljnih gasilskih društev v občini, ki so v omenjenih križiščih usmerjali učenke in učence ter jih opozarjali na varen način prečkanja križišč. Na omenjenih križiščih ter na drugih prometno bolj izpostavljenih delih cestišč so bile postavljene tudi dodatne varnostne oznake, npr. stožci, znaki za varno pot v šolo in drugo.
 
Dodatna varnost z usmerjanjem učenk in učencev ter postavljenimi oznakami se je izvajala do petka, 8. septembra 2017. V prvem tednu so jih posebej opozarjali na varno pot v šolo v njihovi okolici in na varno prečkanje cest, vendar bodite nanje vseeno še posebej pozorni, saj vas zaradi razposajenosti in navdušenja nad začetkom oziroma koncem pouka lahko kljub temu spregledajo.