ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI ZGRAJENI ZAPORNICI OB KULTURNEM DOMU MENGEŠ IN ZAPORNICA OB GASILSKO GODBENEM DOMU

V sklopu vzpostavitve požarne varnosti v Kulturnem domu Mengeš je bila konec poletja vzpostavljena krožna intervencijska pot, v času poletnih počitnic pa zgrajene tri zapornice, dve ob Kulturnem domu Mengeš in ena ob Gasilsko godbenem domu.

V letu 2016 in 2017 je občina pristopila k izvedbi del za zagotavljanje požarne varnosti v Kulturnem domu Mengeš. Najprej so bili izvedeni tehnični in organizacijski ukrepi, kot so 24 urna povezava požarne centrale s centrom za intervencijo. Prav tako so bila  zamenjava dotrajana tesnila na hidrantih v  KD Mengeš.
Zaradi neprimerne in nezadostne širine evakuacijskih poti iz dvorane, so je odstranilo sedem sedežev, tako da je sedaj evakuacijska pot dovolj široka, prav tako pa so se prilagodila vsa notranja vrata, ki so opremljena z panik kljuko.
Na S strani doma so se na zunanji strani zasilnega izhoda uredila parkirišča na način, da v času predstave ob izhodu ne more biti parkirano vozilo, tako, da je pot za umik prosta.

Konec poletja je bila vzpostavljena krožna intervencijska pot in izvedena talna signalizacija za intervencijska vozila, ki omogoča Gasilski zvezi Mengeš in drugim izvajalcem, da lahko organizirajo hitro in učinkovito intervencijo. V času poletni počitnic sta bili, zaradi nepravilnega parkiranja oziroma oviranja dostopa intervencijskih vozil, zgrajeni še dve zapornici v neposredni bližini Kulturnega doma Mengeš ter zapornica ob Gasilsko godbenem domu. Tako imajo gasilska intervencijska vozila omogočen nemoten odhod iz garaž ter vsa intervencijska vozila hiter prihod na različne lokacije Kulturnega doma Mengeš, kar je v času intervencije pomembno, tako za učinkovito reševanje obiskovalcev kot premoženja.

V drugi polovici oktobra so bile zapornice v enem tednu dvakrat poškodovane, zato občina za zaščito zapornic razmišlja tudi o uvedbi video nadzora.