ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA PRI OŠ MENGEŠ

Za potrebe izgradnje vzhodnega prizidka OŠ Mengeš, so se 18.5.2016 pričela arheološka izkopavanja. Pri izvedbi del so bile skladno predhodnim sondiranjem odkrite sledi prazgodovinskega kolišča, mrtvega rokava Pšate, kosi keramike in nekakšne poti, ki je potekala preko območja izkopavanja. O poteku arheologije in najdbah bomo še obveščali.
 
Občinska uprava