ZAMENJAVA DOTRAJANE VODOVODNE INŠTALACIJE V KUHINJI OŠ MENGEŠ

Dela za zamenjavo dotrajane vodovodne inštalacije v kuhinji Osnovne šole Mengeš so v polnem teku. Izvajalec je, kot je bilo predvideno, v celoti odstranil talno keramiko. Pri tem je bilo ugotovljeno , da je obstoječi tlak v zelo slabem stanju, zato je bilo s strani gradbenega nadzornika predlagano, da se le-ta v celoti zamenja. Dela bodo predvidoma dokončana do 22. 8. 2016.
 
Občinska uprava