Zavarovanje odseka levega brega struge Pšate

V juliju je bil v občini Mengeš izvedeno zavarovanja dela levega brega struge Pšate pri Bognarjevem mostu na Ropretovi cesti v Mengšu.
 
V juliju je podjetje Hidrotehnik d.d., ki je s strani republike Slovenije izbran koncesionar za urejanje vodotokov, izdelalo levobrežno skalno zložbo vodotoka Pšata pri Bognarjevem mostu. Založba, ki je bila izdelana zaradi neprestane erozije in poplavne ogroženosti okoliških objektov, je sestavljena iz 10 m sklane zložbe v beton in 30 m skalne zložbe v suho.
 
Poseg predstavlja del sanacije brežine Pšate na tem območju. V prihodnje se obeta še izdelava odseka levobrežne in desnobrežne skalne zložbe pred mostom ter izdelava stopnic za mostom. Izdelava stopnic se planira še v letu 2018.