ZDRAVICA S ČISTNO PITNO VODO NA TROMEJI OBČIN DOMŽALE, MENGEŠ IN TRZIN

V sredo, 21. oktobra 2015, so župani treh občin, Domžal, Mengša in Trzina, Toni Dragar, Franc Jerič in Peter Ložar, na Domžalsko-Mengeškem polju slavnostno nazdravili s kozarcem pitne vode. Vzrok preizkusa čiste kapljice vode je bil uspešno končan skupni medobčinski projekt obnove in nadgradnje vodovodnega sistema. Vsi trije župani so poudarili, da je čista pitna voda dragocena naravna dobrina, ki pa ni neomejena, zato jo moramo vsi skupaj še posebej spoštovati in z njo ravnati varčno. Namesto prereza traku so župani spili kozarec pitne vode, ki jim jo je v kozarce s polnim vrčem nalil direktor JKP Prodnik d.o.o., Marko Fatur. Kot se za tak dogodek spodobi, sta na slavnostnem preizkusu pitne vode po vzoru sloge njunih županov družno zaigrali tudi Godba Domžale in Mengeška godba. Prireditev je povezovala Katja Tratnik.
Na isto temo je bila včeraj v dopoldanskem času na Občini Domžale sklicana tudi novinarska konferenca na temo »Oskrba s pitno vodo in vodovodno omrežje v občinah Domžale, Mengeš in Trzin«, na kateri so župani vseh treh občin predstavili svoja področja vodooskrbe oz. vodooskrbnega sistema.
Župani vseh treh občin so se odločili, da bodo s skupnimi močmi reševali problematiko vodooskrbe. V letu 2007 so vse tri občine pristopile k projektu rekonstrukcije in nadgradnje domžalskega vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o..
Skupni medobčinski projekt obnove in nadgradnje vodovodnega sistema je za prebivalce in gospodarske subjekte teh treh občin izrednega pomena. Pomembno namreč prispeva k zvišanju kakovosti življenjskega standarda na tem območju, saj zagotavlja zadostne količine kakovostne pitne vode in zanesljivejšo vodooskrbo tako obstoječim kot tudi novo priključenim odjemnikom.
Na centralnem domžalskem vodovodnem sistemu na Mengeškem polju je bila izvedena zamenjava glavnih vodovodnih cevi med štirimi obstoječimi črpališči s povezavo do Trzina. Zaradi dotrajanosti več kot pol stoletja starih cevovodov je bila zamenjava cevi nujno potrebna. S tem so se zmanjšale vodne izgube na transportu od črpališč do naselij, izboljšana je pretočnost in tlačne razmere ter zagotovljena je nadaljnja varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo.
Poleg tega je projekt vključeval aktiviranje dodatnega črpališča in dveh dolomitnih vrtin na Mengeškem polju. Ker se z izvedbo projekta na vodovodni sistem na novo priključuje občina Mengeš, je aktiviranje dodatnega vodnega vira in dolomitnih vrtin pomembno za zagotavljanje dodatnih količin vode ter večje izkoriščenosti prodnega in dolomitnega vodonosnika Mengeškega polja.
Projekt je del večjega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik«, ki so ga Občine Domžale, Mengeš, Kamnik, Moravče in Trzin prijavile za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Vodilna občina v tem projektu je Občina Kamnik.
 
 
Občina Domžale, Urad župana
 
Foto: Vido Repanšek