Zunanja igrišča na južni strani Športne dvorane Mengeš

Nizkoenergijska večnamenska Športna dvorana Mengeš bo zgrajena na zunanji športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš, v Športnem parku Mengeš. Prehodnost in odprtost prostora bo zagotovljena s povezavo osnovne šole in dvorane s podzemnim hodnikom. Športna dvorana Mengeš pa se bo v športni park in zelene površine vključila z materiali, lesenimi konstrukcijami in zastekljenimi površinami v vhodnem delu.

Podzemni hodnik
 
Z Osnovno šolo Mengeš bo dvorana povezana s podzemnim hodnikom, ki bo omogočal hiter prehod učencev in med obema objektoma zagotovil odprt prostor za prehod med parkirišči in zunanjimi igrišči ter drugimi potmi. V delu podzemnega hodnika oziroma v začetku dvorane so predvidene garderobe za učence, učitelje športne vzgoje in predmetne stopnje. Sanitarije za učitelje in učence so ločene.
 
Glavni vhod in vadbene površine
 
Glavni vhod v dvorano, ki bo s severne strani, omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun. To je t.i. umazan hodnik za prihod v čevljih. Za vstop v samo dvorano, na vadbene površine pa je predviden čist hodnik iz katerega na športno površino vodijo trije vhodi, saj se z zavesami lahko oblikujejo tri vadbene površine, vsaka v velikosti 415 m2 z 9 m višine. V vzhodnem delu je predvidena tudi možnost vgradnje plezalne stene.
 
Tribune
 
Na tribunah, ki so povezane z umazanim hodnikom, je prostora za 384 gledalcev in sanitarije zanje. V tem sklopu je tudi posebna pisarna za potrebe društev, sodnikov oziroma priložnostnih sestankov.
V primeru večjih prireditev je možno število sedežev povečati z izvlečenimi tribunami za dodatnih 434 sedežev ter jih z dodatnimi sedeži v partnerju zagotoviti še 250. Skupaj je tako dvorana s prezračevalnim sistemom in požarno varnostjo predvidena za maksimalno število 1.100 obiskovalcev (z 32 nastopajočimi).
 
Nivo športne dvorane
 
Športna dvorana bo postavljena v najvišjem nivoju, ki ga dopušča teren. Za zagotavljanje primerne količine svetlobe so v projekt vključena strešna okna.
Naravni materiali in zelenim površinam prijazen zunanji izgled
Osnovni gradbeni material dvorane je les, tako za primarne konstrukcijske elemente, stene in streho. Vkopani elementi objekta bodo iz armiranega betona, ki bo, zaradi požarne varnosti, tudi material za gradnjo fiksnega dela tribun.
Zunanji izgled objekta bo zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del.
Zunanje igrišče je prestavljeno na južno stran objekta
Območje zunanjih športnih površin je prestavljeno na južno stran Športne dvorane Mengeš. Predvideni sta dve igrišči, nogometno-rokometno in košarkarsko igrišče, ki bosta asfaltirani. Skupaj bo zunanje površine obeh igrišč sicer manj kot sedaj, vendar bosta zunanjim igriščem dodani še tekaška steza in prostor za skok v daljino. Skupaj pa bo tako površin zunanjih igrišč več kot sedaj.
 
V okviru zunanjih športnih površin so predvidene tudi povezovalne pešpoti, do šole, telovadnice in drugih objektov oziroma poti v bližini. Ostala bo tudi povezovalna pot z mostom v smeri Kulturnega doma Mengeš.