ŽUPAN FRANC JERIČ NA OBISKU PRI ZDRAVKU GRGINIČU, LASTNIKU RAVBARJEVEGA GRADU OB IZDAJI KNJIGE O NJEGOVI PRENOVI

Zdravko Grginič je postal lastnik Ravbarjevega gradu pred petimi leti, leta 2011 je s svojim posluhom za varovanje kulturne dediščine in izjemnimi voditeljskimi sposobnostmi uspešno zaključil večletno prenovo gradu in celotnega grajskega posestva. Letos je bila izdana tudi knjiga z naslovom Ravbarjev grad, avtorice mag. Maje Avguštin, posvečena temu kulturnemu in zgodovinskemu biseru, ki je do sedaj veljal kot manj znani dvorec, prenovo gradu lahko v okviru varovanja in revitalizacije kulturne dediščine štejemo za veliko delo ne le na občinskem, temveč tudi na državnem nivoju. Prenovljen ni bil samo grad, pač pa tudi vsa gospodarska poslopja in celotni grajski urbanizem.
Avtorica knjige, mag. Maja Avguštin je diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani ter se leta 2004 zaposlila na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in prevzela mesto odgovorne konservatorke za umetnostnozgodovinsko dediščino vzhodne Gorenjske ter mestni jedri Kamnik in Tržič.
Uspešno prenovo grajskega kompleksa odlikujejo številni pomembni konservatorski dosežki: ker je bil grad obnovljen in delno predelan v 80. letih 20. stoletja, je lastnik financiral rekonstrukcijo stavbnega pohištva, lesenega parketa, kamnitega tlaka v notranji veži in vseh arkadnih hodnikih. V vseh objektih je obnovil vse inštalacije. Na novo je zasteklil arkade v gradu in osrednjem gospodarskem poslopju. Arkadni hodnik v pritličju gradu je odprl in ga tako vsebinsko povezal z drevoredom. S kamnitim tlakom je tlakoval grajsko dvorišče.
Začetno vodilo lastnika gradu je bilo na začetku nameniti poslovni dejavnosti (prostori Založbe Izolit), gospodarske objekte pa predelati v hotelske sobe. Po daljšem premisleku in posvetu s konservatorko je upošteval priporočilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da se gradu vrne prvotna, in sicer stanovanjska namembnost. V grad se je konec leta 2010 naselil sam s svojo družino. Gospodarska poslopja je namenil poslovni rabi.