ŽUPAN PRESENETIL MARIJO ŠENICA NA NJEN 90. ROJSTNI DAN

V torek, 8. maja,  je župan Franc Jerič v Domu upokojencev Domžale, obiskal in voščil Mariji Šenica iz Mengša za njen 90. rojstni dan, ki je krogu domačih, prijaznih oskrbnic in direktorice Doma upokojencev Domžale Nataše Zalokar, ob polni mizi dobrot, praznovala svoj jubilej.  Gospa Marija prihaja iz slamnikarske mengeške družine, že oče in mama sta se ukvarjala s slamnikarstvom,  Marija pa je s tem delom nadaljevala v Slamnikarski delavnici v Mengšu, kjer je pletla kite, izdelovala slamnike, košare in copate. S pokojnim možem Francem je bila poročena 31 let, v zakonu se jima je rodila ena hči. Slavljenka je še posebej ponosna na svoje tri vnuke in pet pravnukov, ki jo imajo najraje. Sedaj, ko je že eno leto v Domu upokojencev Domžale, se je lotila pisanja družinskega almanaha. Zaupala nam je, da se tu, med stanovalci, dobro počuti, pogreša le nedeljske pohode na Mengeško kočo, kamor se je po navadi odpravila vsako nedeljo na izvrstne bobe. Marija Šenica in direktorica Doma upokojencev Domžale Nataša Zalokar sta povedali, da v  domu stanuje še pet občanov in občank iz Občine Mengeš. Župan Franc Jerič, kot odličen poznavalec Mengša, se je seveda spomnil vseh omenjenih domačinov.