ŽUPANI OBČIN MENGEŠ, MEDVODE, DOMŽALE, KOMENDA, TRZIN IN VODICE SPREJELI POBUDO O USTANOVITVI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE - LAS

Dne 18.4.2014 so se na občini Mengeš na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) sestali župani in predstavniki občin Mengeš, Medvode, Domžale, Komenda, Trzin in Vodice. Župani so razpravljali o pobudi za ustanovitev nove Lokalne akcijske skupine (LAS) na skupnem območju šestih občin.
Lokalna akcijska skupina bo omogočala koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v obdobju 2014-2020, območje navedenih občin pa do sedaj ni bilo vključeno v ta program, saj na tem območju LAS ni bila ustanovljena.
V Sloveniji  je v programskem obdobju 2007-2013 ukrepe iz naslova programa podeželja 2007–2013 izvajalo 33 lokalnih akcijskih skupin, ki jih je organ upravljanja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje potrdil v letih 2008 in 2009. LAS-i so izvajali različne projekte, ki so jih izbrali po pristopu od spodaj navzgor in so prispevali k uresničevanju lokalnih razvojnih potreb.
Župani in predstavniki občin so na sestanku soglasno podprli pobudo za ustanovitev nove Lokalne akcijske skupine in pooblastili RRA LUR za izvedbo nadaljnjih pripravljalnih postopkov za ustanovitev LAS. Pobude bodo v naslednjih mesecih obravnavali in potrjevali občinski sveti vseh udeleženih občin.