OBISK VLADE RS V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI IN SKUPNI SESTANEK ŽUPANOV OBČIN MENGEŠ, TRZIN IN DOMŽALE Z MINISTROM ZA INFRASTRUKTURO DR. PETROM GAŠPERŠIČEM

V sredo 11. maja 2016 je Vlada Republike Slovenije obiskala osrednjeslovensko regijo. Obisk je začela z vladnim delovnim posvetom na Gradu Jable v Loki pri Mengšu. Posamezni ministri so nato nadaljevali svoj obisk po občinah v osrednjeslovenski regiji, kjer so obiskali različne ustanove in podjetja.
 
Minister dr. Peter Gašperšič se je sestal z župani občin Mengeš, Trzin in Domžale na temo nedokončane obvoznice Mengeš, povezovalne ceste Želodnik - Vodice in umestitve trase obvoznice Trzin. Župani so na sestanku apelirali oziroma zahtevali čimprejšnjo ureditev oziroma prepoved zapuščanja tovornega prometa na avtocesti, in sicer na izhodih Lukovica, Domžale in Vodice, z namenom preprečitve tovornega tranzitnega prometa skozi omenjene občine. S strani ministra Gašperšiča je bila podana izjava, da je še nezgrajeni del obvoznice Mengeš prioritetni projekt v sklopu reševanja te problematike.
 
Tekst: občinska uprava
Foto: M.Erčulj, M. Štrajhar