Zagotovili, da bo obvoznica zgrajena v najkrajšem možnem času

V torek, 3. julija 2018, je na Občini Mengeš potekala novinarska konferenca zaradi prekinitve aktivnosti pri izgradnji manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš. V začetku junija je Nadzorni svet družbe DARS zadržal začetek postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš in s tem ustavil vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo omenjenega dela obvoznice. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je za razrešitev nastale situacije na novinarsko konferenco povabil vse vpletene, dr. Petra Gašperšiča, ministra RS za infrastrukturo, dr. Tomaža Vidica, predsednika uprave DARS, Marjana Mačkoška, predsednika Nadzornega sveta DARS, Aleša Hojsa, direktorja za področje cest in razvojnih projektov pri DRI – upravljanje investicij in Lidijo Glavino, predsednico uprave SDH. Povabilu so se odzvali predstavniki ministrstva, DARS in DRI, župani sosednjih občin Peter Ložar, župan Občine Trzin, Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda in Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice ter predstavniki civilne iniciative, tako iz občine Mengeš kot občine Vodice. Vsi prisotni so izrazili ogorčenje nad odločitvijo Nadzornega sveta DARS in pričakujejo, da bo Nadzorni svet ponovno pretehtal svojo odločitev pri kateri so predstavniki ministrstva in uprave DARS pripravljeni tvorno sodelovati. Sedaj so oči vseh, tudi občank in občanov ter druge zainteresirane javnosti, uprte v člane Nadzornega sveta Družbe DARS, ki bodo imeli naslednjo sejo v ponedeljek, 9. julija 2018. Franc Jerič, župan Občine Mengeš zagotavlja: »V ponedeljek pričakujemo pozitivno mnenje Nadzornega sveta družbe DARS, pa vendar smo pripravljeni tudi na drugačen razplet. Skupaj, z župani sosednjih občin, Komende, Trzina in Vodic, smo se že dogovorili za cestne zapore v omenjenih občinah, isti dan in ob isti uri.«

V uvodnem delu novinarske konference je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, predstavil kronologijo aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice: »V letu 2016 smo dobili sogovornika na Ministrstvu za infrastrukturo. Vse udeležence je sprejel dr. Peter Gašperšič in na zelo zahtevnem sestanku smo se dogovorili glede postopkov in pristojnosti prisotnih institucij, tudi s predstavniki družbe DARS. Postopke za pridobitev potrebnih zemljišč, gradbenega dovoljenja in sedaj tudi pripravo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš so vodili predstavniki družbe DRI-Upravljanje investicij. O rednih srečanjih z njimi sem obveščal občanke in občane ter drugo zainteresirano javnost. Vsi postopki do sedaj so tekli skladno z zastavljenim terminskim planom, nato pa smo v začetku meseca junija 2018 izvedeli, da so bili postopki na družbi DARS prekinjeni zaradi odločitve Nadzornega sveta oziroma zaradi »sistemske ureditev problematike evidentiranja nepremičnin drugih upravljavcev«. Ne samo kot župan, ampak tudi kot občan, sem bil ogorčen, zgrožen, predvsem pa razočaran.« Na občini so takoj začeli z iskanjem rešitev, se srečali s predstavniki Uprave družbe DARS in opravili več telefonskih razgovorov tako s predstavniki ministrstva, družbe DARS in DRI. Med iskanjem ustrezne rešitve je bilo potrebno kar nekaj potrpežljivosti, pa vendar hkrati tudi odločnosti. Župan je vsem vpletenim večkrat jasno in nedvoumno zagotovil, da bo vsakršna nadaljnja prekinitev postopka izgradnje manjkajočega dela obvoznice vodila v cestne zapore in protestne shode. Tokrat v skupni organizaciji vpletenih občin, kjer je predvidena gradnja glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice.

Sledila je predstavitev stališča Ministrstva za infrastrukturo, ki jo je naprej podal dr. Peter Gašperšič, minister RS za infrastrukturo: »Takšne odločitve Nadzornega sveta družbe DARS nisem pričakoval, saj smo na ministrstvu pripravili vse potrebne pravne podlage, strategijo, operativni načrt in letne načrte dela, v katere je vključena tudi izgradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš. Omenjena obvoznica je vključena tudi v letne načrte družbe DARS za leta 2016, 2017 in 2018. Prav zato smo bili presenečeni nad odločitvijo Nadzornega sveta družbe DARS. Upravo družbe DARS smo sedaj ponudili vsa potrebna orodja, da bo pridobila pozitivno mnenje Nadzornega sveta družbe DARS.« Na novinarski konferenci je kot predstavnica ministrstva sodelovala tudi mag. Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet: »Vse naše želje in delo poteka v smeri, da se bo projekt zaključil v najkrajšem možnem času. Tudi v prihodnje bomo družbi DARS nudili vso potrebno podporo in na rednih mesečnih srečanjih še posebej skrbno spremljali napredek na projektu.«
Nato je nastalo situacijo v družbi DARS pojasnil še Vili Žavrlan, član Uprave družbe DARS: »V Upravi družbe DARS se zavedamo, da je gradnja manjkajočega dela obvoznice za občino pomemben projekt, saj pomeni razbremenitev centra naselja Mengeš. Naj pojasnim, da Nadzorni svet družbe DARS ni zavrnil objave pričetka postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš, ampak jo je zadržal. Pričakujemo, da bo Nadzorni svet DARS  na naslednji seji, ki bo v ponedeljek, 9. julija 2018, dal zeleno luč za objavo javnega naročila in nadaljevanje vseh nadaljnjih aktivnosti. Problem »sistemske ureditve problematike evidentiranja nepremičnin drugih upravljavcev« je notranji problem DARS, ki ga bomo v naslednjem obdobju tudi rešili v sodelovanju z vsemi vpletenimi institucijami.«

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je nato k besedi povabil prisotne župane sosednjih občin. Peter Ložar, župan Občine Trzin, je pojasnil, da je nastalo situaciji potrebno nujno rešiti in urediti tranzitni promet tudi v drugih občinah: »V Trzinu se skozi občino vsak delovni dan pelje 22.000 avtomobilov iz smeri Mengša in 20.000 iz smeri Domžal. To je izjema obremenitev in gleda na to, da so druge oblike prevoza (npr. železniški je enak še iz časa mojega šolanja), ne izboljšujejo ali spreminjajo, je nujno potrebno urediti cestni promet, tako prometno varnost kot samo pretočnosti prometa.« Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda, je predstavil stališče občine Komenda: »V občini Komenda se zavzemamo, da se glavna cesta Želodnik-Mengeš-Vodice najprej kot je bilo dogovorjeno zgradi v občini Mengeš, nato v občini Vodice in občini Komenda. Vsekakor so vsi deli povezani in jih je potrebno rešiti postopoma in hkrati kot celoto. Če bo prišlo do cestnih zapor, jih bomo podprli, ker je nujno urediti promet v vseh obljubljanskih občinah, ki so vsak dan zasičene s tranzitnim prometom proti glavnemu mestu.« Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice, pa je bil do nastale situacije izredno kritičen: »Zgrožen sem nad odločitvijo Nadzornega sveta družbe DARS, in nad informacijo, da je bil prekinjen postopek za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš, saj se bo s tem časovno zamaknila tudi gradnja obvoznice v Vodicah. Po dosedanjih napovedih naj bi se začela, ko bo zaključen projekt v Mengšu. Trenutno smo rešili problem prometne varnosti, vendar pa ne tudi bivalnih razmer.«

Na koncu je misli vseh povzel Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Pričakujemo pozitivno mnenje Nadzornega sveta družbe DARS oziroma nadaljevanje postopkov z objavo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš. V primeru, da do objave ne bo prišlo, naj še enkrat spomnim, da smo se v občinah Vodice, Komenda, Mengeš in Trzin dogovorili za izvedbo cestnih zapor na isti dan in ob isti uri.«
Občinska uprava

Na novinarski konferenci glede zapleta zadržanja objave oddaje javnega naročila za gradnjo manjkajočega dela obvoznice so poleg Franca Jeriča, župana, sodelovali še dr. Peter Gašperšič, minister RS za infrastrukturo, mag. Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet, Vili Žavrlan, član Uprave družbe DARS in Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov DRI – upravljanje investicij.
KRONOLOGIJA aktivnosti Občine Mengeš v zvezi z manjkajočim delom obvoznice Občine Mengeš v letu 2018
 
3.7.2018 – novinarska konferenca, kjer je župan skupaj z predstavniki vključenih institucij, dr. Petrom Gašperšič, ministrom RS za infrastrukturo, mag. Darjo Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet,  Vilijem Žavrlan, predstavnikom Uprave družbe DARS, Alešem Hojsom, direktorjem za področje cest in razvojnih projektov DRI – upravljanje investicij, Petrom Ložarjem, županom Občine Trzin, Stanislavom Poglajen, županom Občine Komenda in Acem Francem Šuštar, županom Občine Vodice, obrazložil nastalo situacijo in napovedal nadaljnje aktivnosti – če bo potrebno tudi v obliki cestnih zapor in protestnih shodov.
 
22.6.2018 – dopis dr. Petra Gašperšiča, ministra RS za infrastrukturo (Zadeva: Gradnja obvoznice Mengeš), ki ga je minister poslal Upravi družbe DARS (dopis MZI)
 
20.6.2018 – dopis Občinske uprave Mengeš za sklic sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo s predstavniki uprave družbe DARS, Nadzornega sveta DARS in Ministrstva za infrastrukturo
 
19.6.2018 – sestanek na družbi DARS glede zadržanja oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš in o možnostih, da se postopek za pričetek postopka oddaje javnega naročila nadaljuje (dopis DARS)
 
14.6.2018 – ponovno dopis Občinske uprave Mengeš, ki je bil poslan na Ministrstvo za infrastrukture, v zvezi z zadržanjem oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš na seji Nadzornega sveta DARS, dne 4.6.2018 in prošnjo za sestanek z dr. Petrom Gašperšičem, ministrom RS za infrastrukturo
 
5.6.2018 – dopis Občinske uprave Mengeš, ki je bil poslan na Ministrstvo za infrastrukture, v zvezi z zadržanjem oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš na seji Nadzornega sveta DARS, dne 4.6.2018 in prošnjo za sestanek z dr. Petrom Gašperšičem, ministrom RS za infrastrukturo
 
4.6.2018 – Nadzorni svet družbe DARS je zavrnil pričetek postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš – obrazložitev v dopisu DARS (Zadeva: Potek aktivnosti za dokončanje manjkajočega dela obvoznice Mengeš), da so pričetek postopka ustavili zaradi sistemske ureditev problematike evidentiranja nepremičnin drugih upravljavcev
 
16.5.2018 – Uprava družbe DARS potrdi pričetek postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš »Izgradnja glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice, odsek obvoznica Mengeš, pododsek krožišče na Kamniški cesti (v km 6.680) do navezave na obstoječo glavno cesto (v km 8.520)
 
22.3.2018 – predstavitev projekta izgradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš na Občinskem svetu Občine Mengeš
Predstavniki Občine Mengeš: Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Bogdan Ropotar, podžupan občine Mengeš, Občinska uprava in Občinski svet Občine Mengeš
Predstavniki DRI: Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov
Tema predstavitve: Pregled dosedanjih aktivnosti v zvezi z izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš.
Rezultat: Predstavljeno je bilo, da dela na projektu napredujejo skladno z začrtanim časovnim planom, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do konca poletja 2018, samo gradnjo pa bi, ob terminsko ugodni izbiri izvajalca, začeli v gradbeni sezoni 2018. Svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Mengeš so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi in dobili odgovore na vprašanja povezana s traso obvoznice. 
 
Celotna kronologija, tudi za leti 2016 in 2017, je objavljena na spletni strani občine, www.menges.si/menges/aktualno/