Uredniški svet

Normativna in vsebinska pravila glede izdajanja javnega glasila Mengšan ureja Odlok o javnem glasilu Mengšan (Ur.v. 9/2005), ki ga je 21.12.2005 sprejel Občinski svet Občine Mengeš.
 
UREDNIŠKI SVET
 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga imenuje Občinski svet Občine Mengeš (izdajatelj). Imenovan pa mora biti tako, da so v njem s po enim članom zastopane vse svetniške skupine, ki so na zadnjih volitvah v občinski svet dobile najmanj en mandat. Uredniški svet izmed svojih članov imenuje in razrešuje predsednika, prednost pri imenovanju ima svetniška skupina, ki je na volitvah prejela najmanj glasov.
 
Sestava:
 • Bogo Ropotar, Kersnikova cesta 29, Mengeš (Za občino Mengeš)
 • Anton Zorman, Slovenska cesta 66, Mengeš (AVK - Za Alpsko Vodo izpod Krvavca)
 • Franc Malus, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 54, Mengeš (NSi)
 • Marija Vesna Sešek, Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 57, Mengeš (SDS)
 • Jožef Vahtar, Aljaževa ulica 1, Mengeš (SLS)
 • Mirjan Trampuž, Muljava 27, Mengeš (SD)
 • Aleš Janežič, Murnova ulica 27, Mengeš (LDS)
 
Naloge:
 • na predlog odgovornega urednika sprejema kriterije za določanje višine honorarjev v skladu s predvidenimi sredstvi;
 • sprejema kriterije trženja oziroma v primeru javnega razpisa predstavlja komisijo, ki ji predseduje odgovorni urednik;
 • razpisuje javni razpis za izbiro zunanjih sodelavcev javnega glasila;
 • najmanj enkrat letno pisno poroča občinskemu svetu o svojem delu in planu za naprej.