GRADNJA OPTIČNEGA INFORMACIJSKEGA OMREŽJA IN IZBIRA PONUDNIKA STORITEV

Gradnja optičnega informacijskega omrežja poteka skladno s plani Telekoma Slovenija (TS). Trenutno se gradi po Gasilski cesti v Loki. Zgrajeno pa je pretežno že na območju južno od pošte  ter vzhodno in zahodno od Liparjeve ceste. Izgradnja se bo nadaljevala v naslednjem letu
 Zaradi vprašanj, ki jih dobivamo od občanov v zvezi z gradnjo in priklopi, posredujemo nekaj informacij in pojasnil.
1.       Gradnja primarnega omrežja
TS gradi novo telekomunikacijsko kanalizacijo na območjih kjer ta še ni zgrajena (v izjemni primerih bo lahko tudi zračni potek). Prav tako se izvaja od mesta glavne komunikacijske opreme, ki  je nameščena v prostorih poleg Pošte Slovenija  na Trdinovem trgu uvleka primarne optične kable v pripravljeno kabelsko kanalizacijo do posameznih kabelskih jaškov s spojkami. Jaški  so locirani v posameznih ulicah z namenom,   da pokrivajo cca 30 potencialnih naročnikov. Iz teh jaškov, ki so praviloma  v javni površini, gradi tudi odcepe do parcelnih mej  posameznih objektov potencialnih naročnikov. Del priključka (izkop in polaganja cevi) do objekta, je na svojem zemljišču,  dolžan financirati lastnik  objekta. Potrebni material (cevi in  pokrove jaškov)  zagotovi TS, ki prav tako sodeluje  predhodno pri trasiranju hišnega priključka. Ko lastnik to zgradi (sam ali naroči kateremu od izvajalcev), sporoči  to informacijo odgovornemu vodji projekta na terenu (g. Gale Aco 031 314-077). TK  na podlagi te informacije priključek  (v statusu -cevna pot pripravljena)  vnese v bazo enotnega informacijskega  sistema do katerega imajo dostop vsi potencialni ponudniki (operaterji) takoimenovanih širokopasovnih  storitev  (Telekom Slovenije, Amis, T2, Telemach …). TS nosi vso odgovornost za ažurno vzdrževanje baze v informacijskem sistemu s statusi priključkov.
2.       Priključitev in storitve
TS, ki gradi optično omrežje v Občini Mengeš,  je skladno z veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom),  iz strani Agencije za pošto in telekomunikacije RS (APEK) pripoznan kot operater s pomembno tržno močjo (OPTM) v R Sloveniji. Zaradi tega je z Odločbo APEKa zavezan, da svoje omrežje, skladno z zakonodajo in predpisi, zagotavlja tudi drugim operaterjem za opravljanje svojih storitev(prosti trg). Obveza velja tako za bakreno kot optično omrežje TS. To pomeni, da se uporabnik sam odloča za izbiro tistega ponudnika (operaterja)  storitev, ki mu bolje zadovoljuje njegove potrebe (izbor storitev, kvaliteta, cena).  Vsekakor pa mora  interes za pridobitev ponudbe izraziti sam uporabnik  pri posameznih  operaterjih  in podpisati pogodbo. Po informacijah  TS naj bi bili, skladno s predpisi,  ponudniki storitev obveščeni o gradnji optičnega omrežja v Občini Mengeš. V skladu z zgoraj omenjeno Odločbo  mora TS posredovati zainteresiranim operaterjem informacijo o razpoložljivosti omrežja oziroma priključka na določeni lokaciji.
Po izbiri operaterja bo sam ponudnik storitev uredil vse potrebno pri lastniku omrežja TS, da bo ta objekt »ožičil« z optičnim vlaknom, ponudnik pa bo skladno s pogodbo vgradil potrebno opremo.
Cena priklopa 45 € (glejte septembrsko  številko Mengšana) velja za priklop ponudnika storitev TS , za druge ponudnike pa je odvisna od njihove ponudbe.
Občinska uprava