OBNOVA MEHLETOVE IN BALANTIČEVE ULICE

Občina Mengeš je sredi avgusta 2011 začela z obnovitvenimi na vodovodnem sistemu na Mehletovi ulici v Mengšu. Takoj po zaključku del se je ekipa izvajalcev prestavila na sosednjo Balantičevo ulico.
 
V obe ulici je bil vgrajen nov vodovod in obnovljeni vsi hišni priključki. Prav tako je koncesionar Petrol zgradil plinovodno omrežje in hišne priključke. Obe ulici sta bili zaradi številnih prekopov  v celoti asfaltirani, še prej pa se je dogradila tudi kabelska kanalizacija za informacijsko omrežje in javna razsvetljava. Vrednost  vseh del  (brez plinovoda ) je za Balantičevo ulico znašala 108.000 €, za Mehletovo ulico pa 110.000,00 €.