OBNOVLJENA ODSEKA NA CESTI PROTI KOSEZAM

Občina Mengeš je obnovila dva odseka ceste proti Kosezam. Lokalno je bil saniran odsek od občinske meje z Občino Vodice v dolžini cca 300 m. Na odseku pred mostom čez Pšato (na sliki) je bila izvedena preplastitev obstoječe ceste v dolžini cca 360 m.  Ta odsek je bil popolnoma uničen, vendar Občina zaradi pomanjkanja sredstev in velikih potreb trenutno ni  mogla  izvesti  razširitve ceste. Vrednost del, ki so se izvajala v dveh letih znaša skupno 160.000,00 EUR.