PRENOVA NOVAKOVE ULICE

V začetku poletja so se na Novakovi ulici začela gradbena dela. Skladno s načrtom plinifikacije občine Mengeš, se je zgradila oziroma zamenjala tudi ostala komunalna infrastruktura: novo vodovodno omrežje,  kanalizacija,  plinovod,  javna razsvetljava in asfaltirano cestišče v celotnem obsegu. Vrednost investicije je znašala 197.000,00 EUR.