PRIZIDEK K VRTCU GOBICA ZGRAJEN

Prizidek vrtca Gobica je lociran na razpoložljivem zemljišču v podaljšku vrtca na južni strani. Projekt projektantov VEMO inženiring iz Mengša (odgovorni projektant arhitekt Rok Benda) je predvideval izgradnjo 855m2 novih koristnih površin, ki predstavljajo pridobitev šestih (6) igralnic z vsemi potrebnimi pomožnimi prostori. Poleg tega je predvideval izgradnjo skupnega večnamenskega prostora in prostore za vodstvo in administracijo. Sedanji prostori za vodstvo in administracijo so bili neprimerni -premajhni. Notranjo opremo je načrtovala ista projektantska organizacija.
 
Gradnja se je pričela v juliju 2010, predhodno pa so bile opravljene zahtevane arheološke raziskave območja.
Objekt je bil zgrajen v predvidenem obsegu. Poleg novega prizidka je bilo preurejeno tudi notranje igrišče , vhod  in parkirišča ob Šolski ulici.
Objekt je v dobrih osmih mesecih zgradilo Cestno podjetje Kranj s podizvajalcem Gradbenim podjetjem Tržič. Gradnjo so nadzorovali nadzorniki iz podjetja Domplan Kranj. Notranjo opremo je izdelalo podjetje  Atlas Oprema iz Ljubljane.
Vrednost vseh del je 1 mio €. Investicijo jen v celoti financirala Občina Mengeš in v ta namen najela tudi posojilo v vrednosti 600.000 €.