SANACIJA RAZBREMENILNEGA KANALA PŠATA - KAMNIŠKA BISTRICA

Občina Mengeš se zaveda problematike neočiščenega razbremenilnega kanala Pšata – Kamniška Bistrica, ki varuje območja južno od njega pred morebitnimi poplavami. Zaradi zaraščanja, nanosov in delno poškodovanih ali celo porušenih zidov se zmanjšuje pretočna sposobnost kanala. Z namenom reševanja problematike že najmanj od leta 2008 vlaga sredstva v sanacijo objekta.
Glede na to, da je lastnik objekta država, ima za vzdrževanje vodotokov podeljeno koncesijo podjetju Hidrotehnik. Vse pristojnosti in dolžnosti so na strani države, ki pa v te namene namenja vedno manj  sredstev. Kljub temu pa vedno, tudi na zahtevo Občine, pripravi vse potrebno dokumentacijo in soglasja za izvedbo vzdrževalnih del. Sama trenutno izvaja le nujna vzdrževalna dela.
V preteklosti se je saniralo del zidu v Topolah in očistil profil kanala od Topol do mostu na Kamniški cesti. Tu je v različnih deležih pokrivanja stroškov sodelovala tudi država.
V letu 2013 sta bila pripravljena dva projekta in sicer:
1.    odsek -čiščenje naplavin in zaraščanja  ter sanacija zidov na odseku most na Kamniški cesti do mostu na Kolodvorski cesti –odsek je  zaradi stanja zidov v slabem stanju  ter  
2.    odsek - čiščenje naplavin in zaraščanja  na odseku most na Kolodvorski cesti  do mostu na Jarški cesti
Glede na to, da je ocenjena vrednost prvega odseka več kot 120.000 €, smo se v letu 2013 odločili (glede na proračun) za čiščenje naplavin na drugem odseku. Vrednost teh del z DDV bo nekaj manj kot  50.000 €. Dela potekajo od konca oktobra in bodo končana najkasneje do konca novembra letos. V celoti bodo ti stroški pokriti iz proračuna Občine Mengeš.
V naslednjem letu računamo, da bo del sredstev za sanacijo 1. odseka le prispevala država in se ga bomo lotili skupno ter izvedli do konca leta 2014.