SANACIJA RAZBREMENILNEGA KANALA PŠATA - KAMNIŠKA BISTRICA

V letu 2012 se je saniralo cca 60m kanala v Toplolah-nadaljevanje sanacije brežin iz skalometa iz leta 2011. Vrednost sanacije je bila 25.000 €.
Razbremenilnik-visoke vode vsako leto odlagajo tudi naplavine na obeh straneh kanala in s tem zmanjšujejo pretočnost kanala. Občina Mengeš (v nekaterih delih je sodelovala tudi država) financira  čiščenje  teh naplavin.
V novembru se čistijo naplavine na območju razbremenilika od mostu na Prešernovi/Gorenjski cesti do mostu na Kamniški cesti. Odstranjenih bo  več kot 2.000 m3 nanosov, območje bo zatravljeno.