SANACIJSKA DELA NA CESTI LOKA PRI MENGŠU - DOBENO

Občina Mengeš je v letošnjem poletju obnovila približno 300 m ceste, ki  povezuje Dobeno z dolino.
Projekt sanacije dela ceste Loka – Dobeno je v osnovi predvidevala globinsko sanacijo mrežastih poškodb s preplastitvijo, ki je predvidoma obsegala  rušenje asfalta, izvedbo kamnitega in tamponskega nasipa ter preplastitev cestišča z asfaltno prevleko. Ob začetku izvedbe del pa je bilo ugotovljeno, da glavni vzrok zaradi katerega je prišlo do mrežastih razpok ni slaba osnova nasipa, ki je bila izvedena z kvalitetnim tamponskim materialom v povprečni debelini 40-50 cm pod asfaltom, temveč premajhne debeline asfalta. Povprečna debelina je bila 6,5 cm , morala pa bi biti najmanj 9 cm. Ker globinska sanacija ni bila potrebna, smo se odločili za večji obseg sanacije asfaltne prevleke. Vsa dela so stala 38.137,26 €. Omenjena sredstva smo pridobili iz državnega proračuna.