UREDITEV CESTIŠČA MIMO LOVSKE KOČE

V mesecu novembru so zabrneli stroji in začeli s pripravljalnimi deli za dokončno ureditev te ceste. V preteklem letu je bila vgrajena kanalizacija, letos je Telekom vgradil cevi za telekomunikacijsko omrežje, pripravila se je instalacija za javno razsvetljavi in preplastilo se bo cestišče z asfaltno prevleko.