ZADNJA FAZA STATIČNE SANACIJE OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

Ob koncu šolskega leta  so učenci izpraznili šolske klopi,  prostore šole pa so zapolnili gradbeniki. Zažela se je dolgo pričakovana zadnja tretja faza statične sanacije šole. Že v lanskem letu je podjetje IBE d.d. iz Ljubljane izdelalo projekte v skladu z novimi standardi potresne varnosti. V začetku leta smo izvedli razpis za izbor izvajalca.
Statično sanacijo  je izvajala Gorenjska gradbena družba d.d. iz Kranja s svojimi podizvajalci.
Kljub temu, da je bil obseg del obsežen, izkop temeljev v kleti, obnova oziroma zamenjava instalacij, rušitev predelnih sten v vseh treh etažah, izvedba temeljev, odstranitev starih neprimernih tlakov in izdelava novih z ustrezno toplotno in hidroizolacijo, izgradnja novih AB sten, ki bodo prevzele potresno nosilnost, nato pa izvedba gradbeno obrtniško zaključnih del.
Poleg statične sanacije pa so se izvajala tudi druga gradbeno obrtniška dela: zamenjava vodovodnih vertikal, ureditev kanalizacije v kleti vključno z novo keramiko na hodniku, preureditev sanitarij v nadstropju, preureditev nekaterih učilnic v kleti, porušila se je stara plinska postaja, izvedba hidro in toplotne izolacije na zunanji steni pri vhodu v šolo, ureditev zasilne razsvetljave ter vzdrževalna dela v kuhinji in zamenjava pomivalnega stroja. Prav tako se je za dve novi učilnici, katere so do sanacije zasedali otroci iz vrtca, nabavilo novo pohištvo.
Za vsa gradbeno obrtniška dela v letošnjem letu je Občina Mengeš v proračunu zagotovila sredstva v skupni višini 592.000,00 €