ZAKLJUČENA OBNOVA GROBELJSKE CESTE

V septembru je bila zaključena celovita sanacija nadaljevanja Grobeljske ceste  proti Rodici.
Cesta je bila že  leta 2007 v zelo slabem stanju, zgodilo se je kar nekaj nesreč. Občina Mengeš je v letu 2008 pristopila k celoviti sanaciji ceste (v obstoječi širini), ki je obsegala lokalne  globinske sanacije, izravnavo ceste in izvedbo obrabnega sloja.  Zaradi omejitev financiranja se je sanacija izvajala v večih fazah. V lanskem letu smo del obnove izvajali  v koordinaciji z izgradnjo obvoznice.
 Finančno so bila v to investicijo vključena vsako leto tudi sredstva proračuna RS, ki jih Občina lahko prejme letno za določen namen v skladu z Zakonom o financiranju občin.  V ta namen smo prejeli od države preko 153.000 €, celotna investicija pa je bila realizirana v vrednosti skoraj 400.000 €.